!DOCTYPE html> insert_pixel_code_here

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser 2016-11-15T20:50:41+00:00

Produkter og tjenester udbydes af Balancepartner, CVR nr. 16 08 29 37, Kovangen 613, 3480 Fredensborg

Kontakt Balancepartner

For at sikre det bedst mulige samarbejdsgrundlag, bedes du læse de generelle forretningsbetingelser, som Balancepartner arbejder efter:

Opgavens gennemførelse

Foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver, herunder 1:1 rådgivning og coaching, gennemføres i henhold til Balancepartners programmer og metoder. Balancepartner forbeholder sig ret til at ændre og tilpasse programmet efter deltagernes kundskaber, efter ønske fra kunden samt efter evalueringer og behov.

Omfang af foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgave aftales med kunden.

Skulle det under løsningen af opgaven vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede, eller at de ønskede resultater ikke kan opnås, vil Balancepartner kontakte kundens opgaveansvarlige. Hvis opgaven herefter stoppes, vil medgået tid blive faktureret.

Fortrolighed

Balancepartner behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme i Balancepartners besiddelse i forbindelse med udførelse af opgaver, fortroligt.

Informationer afgivet af enkeltpersoner i 1:1 sessioner vil forblive fortrolige mellem personen selv og Balancepartner og vil ikke blive videregivet til arbejdsgiver uden, at personen selv er indforstået.

Betalingsbetingelser

Prisen for foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver fremgår af ordrebekræftelsen.

Hvis opgaven løses udenfor Storkøbenhavn, skal kunden betale Balancepartners rejse- og opholdsomkostninger med beløb modsvarende de faktiske omkostninger. Hurtigste rejsemetode vil normalt vælges. Kørsel i bil afregnes efter statens takster.

Fakturering af foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver sker umiddelbart efter ordreafgivelsen. Ved opgaver med start mere end 5 uger frem, forfalder betalingen senest 30 dage inden opgavens påbegyndelse. Alle andre opgaver forfalder 8 dage fra fakturadato.

1:1 forløb betales ved opstart af forløbet.

Ved forsinket betaling er Balancepartner berettiget til at opkræve renter i henhold til Rentelovens til enhver tid gældende regler. Ligeledes er Balancepartner berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Honorar m.m. for udførelse af foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver tillægges moms i henhold til momslovgivningen med mindre andet er specifikt aftalt.

Aflysning, afbud eller ændring af bookinger

Ved aflysning, afbud, ændring af booking af foredrag, undervisning, møde eller opgave, der sker fra kundens side, gælder følgende:

30 dage eller mindre til afholdelse faktureres 50 % af beløbet.

14 dage eller mindre til afholdelse gives ingen refusion.

I 1:1 forløb skal aflysning, afbud eller ændring ske seneste 24 timer inden den aftalte session. Ved mindre end 24 timer vil sessionen blive fratrukket forløbet og betragtet som afholdt.

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om at ændringen kan ske gratis. Afbud og ændringer skal bekræftes af Balancepartner for at kunne betragtes som accepteret.

 

Alle rettigheder til foredrag, workshops, 1:1 forløb samt digitale produkter tilhører Balancepartner/Tine Tangdal. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt. Det er strafbart at distribuere materialet videre.