Forretningsbetingelser og persondatapolitik

 

Balancepartner er ejet af Tine Tangdal – CVR nr. 16 08 29 37

På denne side finder du oplysninger om mine forretningsbetingelser, min persondatapolitik og mine cookies.

 
 

For at sikre det bedst mulige samarbejdsgrundlag, bedes du læse de generelle forretningsbetingelser, som Balancepartner arbejder efter:

 
 

Opgavens gennemførelse

Foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver, herunder 1:1 rådgivning og coaching, gennemføres i henhold til Balancepartners programmer og metoder. Balancepartner forbeholder sig ret til at ændre og tilpasse programmet efter deltagernes kundskaber, efter ønske fra kunden samt efter evalueringer og behov.

Omfang af foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgave aftales med kunden.

Skulle det under løsningen af opgaven vise sig, at de aftalte forudsætninger ikke er til stede, eller at de ønskede resultater ikke kan opnås, vil Balancepartner kontakte kundens opgaveansvarlige. Hvis opgaven herefter stoppes, vil medgået tid blive faktureret. Ved aflysning fra kundens side, se længere nede.

 
 

Betalingsbetingelser

Prisen for foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver fremgår af ordrebekræftelsen.

Hvis opgaven løses udenfor Storkøbenhavn, skal kunden betale Balancepartners rejse- og opholdsomkostninger med beløb modsvarende de faktiske omkostninger. Hurtigste rejsemetode vil normalt vælges. Kørsel i bil afregnes efter statens takster.

Fakturering af foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver sker umiddelbart efter ordreafgivelsen. Ved opgaver med start mere end 5 uger frem, forfalder betalingen senest 30 dage inden opgavens påbegyndelse. Alle andre opgaver forfalder 8 dage fra fakturadato.

1:1 forløb betales ved opstart af forløbet.

Ved forsinket betaling er Balancepartner berettiget til at opkræve renter i henhold til Rentelovens til enhver tid gældende regler. Ligeledes er Balancepartner berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve.

Honorar m.m. for udførelse af foredrag, uddannelses- og/eller rådgivningsopgaver tillægges moms i henhold til momslovgivningen med mindre andet er specifikt aftalt.

 
 

Aflysning, afbud eller ændring af bookinger

Ved aflysning, afbud, ændring af booking af foredrag, undervisning, møde eller opgave, der sker fra kundens side, gælder følgende:

30 dage eller mindre til afholdelse faktureres 50 % af beløbet.

14 dage eller mindre til afholdelse gives ingen refusion.

I 1:1 forløb skal aflysning, afbud eller ændring ske seneste 24 timer inden den aftalte session. Ved mindre end 24 timer vil sessionen blive fratrukket forløbet og betragtet som afholdt.

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om at ændringen kan ske gratis. Afbud og ændringer skal bekræftes af Balancepartner for at kunne betragtes som accepteret.

 
 

Fortrolighed

Balancepartner behandler alle informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme i Balancepartners besiddelse i forbindelse med udførelse af opgaver, fortroligt. Lige som de opbevares i henhold til Persondatalovgivningen.

Informationer afgivet af enkeltpersoner i 1:1 sessioner vil forblive fortrolige mellem personen selv og Balancepartner og vil ikke blive videregivet til arbejdsgiver uden, at personen selv er indforstået.

 
 

Behandling af personoplysninger

I forbindelse med dit køb/samarbejde med Balancepartner vil du afgive en række personoplysninger, så som

  • Dit navn
  • Din e-mailadresse
  • Adresse
  • Dit firma
  • Din firmaadresse

 

Det kan også være nogle oplysninger om helbred, familieforhold, arbejdsforhold eller lignende.

Nogle af ovennævnte personoplysninger behandler jeg i forbindelse med ekspederingen af dit køb, da det er nødvendigt for, at jeg kan opfylde min del af handlen og for at du kan få en faktura, der opfylder regnskabsloven.

Andre af oplysninger skal du afgive en samtykkeerklæring til, se nedenfor.

 
 

Behandling af personoplysninger – samtykke

Har du givet samtykke til, at jeg må kontakte dig pr. e-mail med nyhedsbreve eller tilbud, behandler jeg din e-mailadresse og oplysningerne om dine køb hos mig, indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør mig opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra mig.

Oplysninger, der er afgivet i forbindelse med gennemførslen af stresscoaching forløb, effektivitets forløb, rådgivningssessioner eller anden personlig coaching eller rådgivning, hvor formålet er til brug for sessionens/samtalens eller forløbets gennemførelse for at sikre et optimalt udbytte opbevares i en relevant periode efter afslutningen af forløbet, dog max. 48 måneder. Hvorefter oplysninger skrevet manuelt makuleres, og oplysninger opbevaret elektronisk slettes.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du enten gøre ved at benytte linket i bunden af mine e-mails eller ved at kontakte mig på tt@balancepartner.dk.

 
 

Datasikkerhed

Uanset om jeg behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af en kontrakt eller på baggrund af dit samtykke, vil jeg altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

De viksomheder, hvor jeg enten indsamler dine data via eller opbevare dem hos, har jeg indgået databehandleraftaler med. Det drejer sig om min mailudbyder, mit nyhedsbrevssystem, brug af pop-ups på min hjemmeside, lagring af data, eventhåndtering og mit regnskabsprogram.

 

Cookies

På min hjemmeside benytter jeg cookies. Det skal jeg ifølge loven oplyse dig om.

Cookies bruges til at indsamle anonym information om de besøgende på hjemmesiden, f.eks. om de er førstegangsbesøgende eller har besøgt siden flere gange.

Hvis du ikke vil acceptere mine cookies, er du altid velkommen til at forlade min hjemmeside igen eller slå cookies fra i din browser.

 

Køb hos Balancepartner

Rettigheder til alle produkter tilhører Balancepartner. Du må hverken videresende, videresælge eller på anden måde offentliggøre hele eller dele af materialet uden forudgående skriftlig tilladelse. Det er strafbart at distribuere materialet videre uden tilladelse.

 

  • Kontakt Tine på
    51 92 10 90

    Eller klik her